Miljöarbete


Vi på Taras Hallgren & Son satsar på att minimera vår miljöpåverkan i alla led och att engagera alla medarbetare i arbetet. Genom ständiga förbättringar ska vi arbeta aktivt på följande punkter:

  • Väga in miljöaspekter i alla våra inköp samt ställa krav på leverantörer och entreprenörer.
  • Använda träråvaror som producerats på ett hållbart sätt.
  • Minimera kemikalier som kan påverka människan eller miljö negativt.
  • Minimera utsläpp från alla delar av verksamheten.
  • Med marginal uppfylla de lagkrav inom miljöområdet som gäller vår verksamhet.
  • Minimera vårt avfall och återvinna i så stor grad som möjligt.
  • Hålla en hög miljökompetens inom företaget och kommunicera vårt miljöarbete till intressenter och kunder.


____________________________________________
Frans Hallgren, VD
Den 5 maj 2015